ข่าวรับสมัครงาน

thumb ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

thumb ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ

thumb ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

thumb ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

thumb ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

thumb ประกาศรายชื่อผู้สอบการคัดเลือก (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้สอบการคัดเลือก (รายวัน)

thumb รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

thumb ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)