ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไ..

ประกาศจังหวัดตรัง
      เรื่อง  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2565
      จ้างต่อเนื่อง 3 ปี (จำนวน 25 เดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน 2565 - กันยายน 2567 )
                                         จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)