ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้ว..

ประกาศจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
                  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ้างต่อเนื่อง ๓ ปี (จำนวน ๒๕ เดือน ตั้งแต่ เดิอนกันยายน ๒๕๖๕
    - กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)


อ่านรายละเอียดที่นี่