เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไ..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้
                                                                                        ๑. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๑๐ บาท
                                                                                         (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม)
                                                                                                       
                                                                                                                                             อ่านรายละเอียดที่นี่
                                                                                                                            ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่