ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื..

ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2565
จ้างต่อเนื่อง 3 ปี (จำนวน 25 เดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน 2565-กันยายน 2567) จำนวน 1 รายการ