ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกั..

ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จำนวน 3 รายการ

 
                         ๑. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
                           สําหรับทํา Vascular access Reginal nerve block
                      ๒. กล้องส่องตรวจลําไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัด
                      ๓. กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบ                             คมชัดสูงภาพ ๒ มิติ
จํานวน ๑ เครื่อง
จํานวน ๑ เครื่อง
จํานวน ๑ เครื่อง
                                                              อ่านรายละเอียดที่นี่