รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

                                                         ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
                                                  
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   
                 
                                              อ่านรายละเอียดที่นี่