สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังร่วมกับโรงพยาบาลตรัง..


โรงพยาบาลห้วยยอด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังร่วมกับโรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดตรัง
จัดให้มีการสืบราคายารวมระดับจังหวัด เพื่อจัดทำบัญชีผู้ขายประกอบการจัดซื้อบาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดยมีแนวทางสืบราคายาและเอกสารเสนอข้อมูลและการจัดส่งตัวอย่างยา 

อ่านรายละเอียดที่นี่ ​