ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลู..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้
                                                                                        ๑. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณะสุข  จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๔๒๐ บาท
                                                                                             (ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)
                                                                                         ๒
. เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๔๐๐ บาท
                                                                                     (ปฏิบัติงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์)
                                                                                   ๓
. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๒๐ บาท
                                                                                     (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม)
                                                                                                       
                                                                                                                                             อ่านรายละเอียดที่นี่