ประกาศรายชื่อพนักงานเก็บเอกสาร

​​​
ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทบำรุง (รายวัน)
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๔๘๐ บาท
ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๐๐ บาท


อ่านรายละเอียดที่นี่
ผู้เขียน vittawat..| 23 มิย. 2563 เวลา 15:05 น.| 0| 192| ประกาศรายชื่อพนักง