ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์รักษา กลุ่มเครื่..

                                                                                                 ประกาศ จังหวัดตรัง
                                                                                     เรื่อง ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์รักษา กลุ่มเครื่องมือทันตกรรม
                                                                                                       
                                                                      จังหวัดตรัง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ 

                                                                                                      ๑.ยูนิตทำฟัน    จำนวน ๒ เครื่อง
                                                                                                      ๒.เครื่องขูดหินปูน จำนวน ๓ เครื่อง
                                                                                                      ๓.เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จำนวน ๑ เครื่อง 
 
                                                                            อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่