รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รา..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (รายวัน) จำนวน ๓ อัตรา  ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณะสุข
(เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานสาธารณะสุขอำเภอห้วยยอด)