ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพ..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล นั้น               
บัดนี้  การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ  
เลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ป่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้                                                   

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่