ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 29 มิ.ย...

ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีนโควิด-19
วันที่ 29 มิ.ย. 64 จำนวน 160 คน
ณ ศาลาประชาคม อำเภอห้วยยอด
สำหรับผู้จองวัคซีนวันที่ 9 -10 มิ.ย. 64 รอบจอง 8.00 น.
กรุณามาก่อนเวลานัด 30 นาที นำบัตรประชาชนและบัตรนัดมาด้วย ขอบคุณค่ะ

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่