ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย กลุ..

ประกาศจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย กลุ่มเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่