รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วค..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้
๑. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน  ๒ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๑๐ บาท 
                                                              . ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๑๐ บาท                                            ​
๓. ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานกลุ่มงานแพทย์แผนไทย) จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๑๐ บาท