ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การ..

                                                                                                 ประกาศ จังหวัดตรัง
                                      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา กลุ่มเครื่องมือทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ
​                                                                                      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
                                                                                          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่