ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้า..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้
 
                                                                                         ๑. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ                   จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๗๒๐ บาท
                                                                                         (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขากอบ) 
                                                                                  . ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ                    จำนวน  ๒ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๗๒๐ บาท
​                                                                                         (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล)                                                  
                                                                                   
๓. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน)  จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๖๐๐ บาท
                                                               ​                    ๔. ตำแหน่งนักโภชนาการ                         จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๔๒๐ บาท
                                                                                   ๕ตำแหน่งพนักงานปรัจำห้องยา               จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๑๐ บาท