รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างช..

           ด้วยโรงพยาบาลห้วยยอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๑๐ บาท
อ่านรายละเอียดที่นี่