ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อการจัดซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ     โรงพยาบาลห้วยยอด  ตำบลเขาขาว  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  จำนวน 1  ชุด  งบประมาณ   3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)​
อ่านรายละเอียดที่นี่