การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับกา..

                                                                                                 ประกาศ จังหวัดตรัง
                                                                เรื่อง  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
                                                                             โครงการการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา กลุ่มเครื่องมือทันตกรรม จำนวน 3 รายการ
 
                                                                                                                                  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่