ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขน..

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก
​โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 730,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียดที่นี่