ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้..

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง
​พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 3,800,000 บาท
อ่านรายละเอียดที่นี่