ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทยรักษา กลุ่มเค..

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทยรักษา
​กลุ่มเครื่องมือทันตกรรม จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 535,000 บาท
อ่านรายละเอียดที่นี่