ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการปรับต่อเติมห้องตรวจ OPD งบประมาณ 1,169,000 บาท