​ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญืชนิดว..

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญืชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด
งบประมาณ 3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
อ่านรายละเอียดที่นี่