ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกั..

ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง
พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด

อ่านรายละเอียดที่นี่