รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้
๑. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน  อัตรา ค่าจ้างวันละ ๖๐๐ บาท 
                                                              . ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๗๒๐ บาท                                                                          
๓. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๔๘๐ บาท
​๔. ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน  ๓ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๑๐ บาท 
​๕. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๑๐ บาท 
                                                                                                        (ปฏิบัติงงานกลุ่มงานทันตกรรม)
๖. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๑๐ บาท 
                                                                                                         (ปฏิบัติงงานกลุ่มงานการพยาบาล)

 
                                                                                                                                        อ่านรายละเอียดที่นี่