ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า ประจำปีงบประม..


โรงพยาบาลห้วยยอด
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

อ่านรายละเอียดที่นี่