เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...


โรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รายการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

อ่านรายละเอียดที่นี่