รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วค..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้
๑. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน  อัตรา ค่าจ้างวันละ ๗๒๐ บาท
(ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)
. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๗๒๐ บาท
                                                                                  (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาปูน)                                                                          
๓. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๑๐ บาท
 
                                                                                                                                    อ่านรายละเอียดที่นี่