ประกาศร่างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเที..


โรงพยาบาลห้วยยอด
ประกาศร่างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ้างต่อเนื่อง ๓ ปี
(จำนวน ๒๘ เดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกร์(e-bidding)

อ่านรายละเอียดที่นี่ ​