ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลู..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้

๑. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  จำนวน ๕ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๗๒๐ บาท
                                                                                                        (ปฏิบัติงานกกลุ่มงานการพยาบาล) 
          . ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๗๒๐ บาท        
                                                                                                        (ปฏิบัติงานกกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)
                                                                                                ๓
. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๗๒๐ บาท        
                                                                                                        (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาปูน)
                                                                                                ๔
. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๘๐ บาท        
                                                                                                        (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม)
                                                                                               ๕
. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา     จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๑๐ บาท
                                                                                               ๖. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
   
 จำนวน  ๓ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๑๐ บาท   
                                                                                                       
                                                                                                                                        อ่านรายละเอียดที่นี่
                                                                                                                        ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่