เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รายการครุภัณฑ์การแพทย์รักษา กลุ่มเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ รายการเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ
อ่านรายละเอียดที่นี่