ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ​ รายกา..


โรงพยาบาลห้วยยอด
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
​ รายการยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

อ่านรายละเอียดที่นี่ ​