ป้ายกำกับ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

thumb ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

1