เข้าสู่เว็บไซต์ 

​โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง
 17 หมู่ 2 ถนน เทศารัษฎา ตำบล เขาขาว อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง 92130
 โทรศัพท์ 075-271049 หรือ 075-272063
 โทรสาร 075-272064