ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดสว่านสำห.. [25 พย. 2564 เวลา 13:07 น.] (0/0)
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอ.. [23 พย. 2564 เวลา 13:34 น.] (8/0)
  3. ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกั.. [19 พย. 2564 เวลา 15:46 น.] (23/0)
  4. ​ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญืชนิดว.. [17 พย. 2564 เวลา 18:52 น.] (21/0)
  5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา.. [15 พย. 2564 เวลา 17:24 น.] (39/0)
  6. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลู.. [15 พย. 2564 เวลา 13:32 น.] (152/0)
  7. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทยรักษา กลุ่มเค.. [05 พย. 2564 เวลา 15:18 น.] (22/0)
  8. ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้.. [05 พย. 2564 เวลา 15:16 น.] (22/0)
  9. ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขน.. [04 พย. 2564 เวลา 17:39 น.] (27/0)
  10. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับกา.. [29 ตค. 2564 เวลา 17:53 น.] (20/0)