โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง
 17 หมู่ 2 ถนน เทศารัษฎา ตำบล เขาขาว อำเภอ ห้วยยอด
 จังหวัด ตรัง 92130
 โทรศัพท์ 075-271049 หรือ 075-272063
 โทรสาร 075-272064

  แผนที่โรงพยาบาล
   ช่องทางการติดต่อ

องค์กรแพทย์

075-271049

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 075-271049
กลุ่มการพยาบาล  075-271049
กลุ่มงานทันตกรรม 075-272082
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 074-451751
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 074-451751
กลุ่มงานประกันสุขภาพสารสนเทศทางการแพทย์ 075-271636
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 074-451751
กลุ่มงานกายภาพบำบัดและเวชกรรมฟื้นฟู 074-451751
งานบัญชีและการเงิน 075-290742
 
 
 
  ติดต่อสอบถาม
 

กรุณากรอกตัวอักษรที่เห็นลงในช่อง