ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระ.. [05 เมย. 2564 เวลา 13:19 น.] (0/0)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย150 ลูกบาศ.. [18 มีค. 2564 เวลา 13:43 น.] (37/0)
  3. EB13 [15 มีค. 2564 เวลา 16:02 น.] (19/0)
  4. EB12 เผยแพร่การนำเสนอแผนงานโคงการแกว่งแขน ลดโรค .. [15 มีค. 2564 เวลา 13:54 น.] (24/0)
  5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา.. [12 มีค. 2564 เวลา 17:24 น.] (51/0)
  6. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซ.. [10 มีค. 2564 เวลา 13:44 น.] (65/0)
  7. จัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาต.. [18 กพ. 2564 เวลา 15:43 น.] (233/0)
  8. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา กลุ่มเ.. [16 กพ. 2564 เวลา 16:50 น.] (191/0)
  9. ประกวดราคาจัดจ้างเช่าเครื่องระบบเอกซเรย์ดิจิตอล [16 กพ. 2564 เวลา 14:26 น.] (214/0)
  10. ปรับปรุงระบบปรับอากาศสำหรับห้องปลอดเชื้อ [16 กพ. 2564 เวลา 14:16 น.] (217/0)