ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว .. [23 กย. 2564 เวลา 17:34 น.] (0/0)
  2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา.. [21 กย. 2564 เวลา 10:32 น.] (14/0)
  3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นล.. [21 กย. 2564 เวลา 10:21 น.] (245/0)
  4. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา.. [20 กย. 2564 เวลา 10:16 น.] (27/0)
  5. รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างช.. [13 กย. 2564 เวลา 16:57 น.] (287/0)
  6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้า.. [10 กย. 2564 เวลา 21:12 น.] (475/0)
  7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรั.. [31 สค. 2564 เวลา 18:12 น.] (81/0)
  8. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลู.. [26 สค. 2564 เวลา 10:39 น.] (1197/0)
  9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การ.. [20 สค. 2564 เวลา 16:39 น.] (86/0)
  10. รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว .. [19 สค. 2564 เวลา 09:55 น.] (337/0)