ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั.. [30 กค. 2564 เวลา 14:07 น.] (0/0)
  2. ประกาศประกวดราคาช่างก้อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วค.. [23 กค. 2564 เวลา 16:44 น.] (37/0)
  3. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วค.. [21 กค. 2564 เวลา 10:54 น.] (345/0)
  4. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย กลุ่มเครื.. [19 กค. 2564 เวลา 18:33 น.] (20/0)
  5. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย กลุ่มเครื.. [19 กค. 2564 เวลา 18:33 น.] (22/0)
  6. (ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วค.. [19 กค. 2564 เวลา 18:26 น.] (20/0)
  7. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย กลุ.. [12 กค. 2564 เวลา 18:13 น.] (35/0)
  8. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลู.. [06 กค. 2564 เวลา 12:02 น.] (530/0)
  9. ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 [29 มิย. 2564 เวลา 19:13 น.] (8730/0)
  10. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลู.. [28 มิย. 2564 เวลา 14:55 น.] (465/0)