Gallery

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมชมการปรับปรุงห้องผู้ป่วยสามัญ อาคารผู้ป่วยใน เพื่อเป็น Cohort ward สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน