Gallery

สาขาศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลห้วยยอดร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดูแลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลห้วยยอด