วิสัยทัศน์ (Vision)
     เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และศรัทธา ภายในปี 2567

โรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ คือ คุณภาพด้านการบริหารจัดการบุคลากร เครื่องมือ สิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศและการเงิน รวมทั้งการเป็นแหล่งฝึกสอนหลักสูตรแพทย์แนวปฎิรูป, Family medicine และ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยอย่างมีคุณภาพ
โรงพยาบาลแม่ข่ายคุณภาพ คือ พิจารณา 3 ประเด็น ได้แก่ การรับผู้ป่วยส่งต่อ (ในสาขาหลัก) จากรพ.ลูกข่าย (รัษฎา, วังวิเศษ), การส่งต่อผู้ป่วยกลับไปดูแลที่รพ.สต/บ้าน/ชุมชน .และการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มโรคสำคัญในชุมชน
เป็นที่ยอมรับ คือ คุณภาพในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญของรพ. รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบบ่อยของรพ.ได้แก่ DM, HT, COPD และกลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเวชและสารเสพติด​

พันธกิจ (Mission)
     1. โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ให้บริการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง สาขาสูติกรรม อายุรกรรม ออร์โธปิดิกส์และสาขาทันตกรรมเฉพาะทาง ครอบคลุมประชาชนเครือข่ายอำเภอห้วยยอด อำเภอวังวิเศษ และอำเภอรัษฎา
     2. จัดระบบบริการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิครอบคลุมทั้งเครือข่ายอำเภอห้วยยอด
     3. ให้บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกแบบคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ครอบคลุมทุกกิจกรรม รวมถึงการผลิตสมุนไพร และการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย
     4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการทางานสาธารณสุขในเครือข่าย
     5. เป็นสถาบันสมทบหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต แผนการผลิตแพทย์แนวปฏิรูปคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเป็นแหล่งฝึกของสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ
 

ค่านิยม (Values)
       H-U-A-I-Y-O-T
       H   => Head         
                    ผู้นำทุกระดับในโรงพยาบาลห้วยยอดพร้อมร่วมรับทราบปัญหาหน้างานของลูกน้อง เจ้าหน้าที่ในหย่วยงาน ช่วยแก้ปัญหา รวมทั้วให้คำแนะนำได้   โรงพยาบาลห้วยยอด หน่วยงานทุกหน่วยงานมีนโยบาย หรือแนวทางการทำงานที่ชัดเจน บุคคลกรโรงพยาบาลปฏิบัติตามกฏระเบียบ โรงพยาบาลมีคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรมีน้ำใจ รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
       U   => Unity               
                    เจ้าหน้าที่ทุกระดับของโรงพยาบาลมีส่วนรวมกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ โรงพยาบาลมีการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรักองค์กรและมีหน้าที่ที่ต้องรักษาชื่อเสียงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาล
       A =>   Achievement
                   เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าใจและยึด 3P ในการทำงาน (Purpose-Process-Performance)เจ้าหน้าที่รักในการเรียนรู้และพัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง
       I    => Innovation                 
                   ทุกหน่วยงานควรมีผลงานที่เป็นนวัตกรรม งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปีเป้าหมายคือการมีการพัฒนาีะบบการดูแลผู้ป่วยของตน
       Y   => You                          
                     บุคลากรโรงพยาบาลพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ รวมทั้ง เปิดให้มีช่องทางการแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน และนำมาปรับปรุงการทำงาน บุคลากรมีพฤติกรรมบริการที่พึงประสงค์และยึดถือประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ
       O   => Opportunity
                    หน่วยงานหาโอกาษพัฒนางานตนเองอย่างต่อเนื่อง
       T   => Team            
                    ทำงานเป็นทีม เสียสละเพื่อประโยชน์ของโรงพยาบาล
   
https://perijinan.blitarkota.go.id/assets/slot-luar/https://bundamediagrup.co.id/akun/demo/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/slot-resmi/https://pmb.sttabdisabda.ac.id/aplikasi/https://bundamediagrup.co.id/wp-content/akun-pro-kamboja/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/toto-slothttps://dianasari.padangpanjang.go.id/public/gacor777/http://skpipm.id/triofus/http://103.165.243.97/doc/sign/https://simetal.donggala.go.id/library/https://ijabr.polban.ac.id/api/https://ijabr.polban.ac.id/-/pulsa/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/jp-thailand/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/sthai/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/stoto/https://perijinan.blitarkota.go.id/assets/jp-gacor/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/server-kamboja/https://silasa.sarolangunkab.go.id/css/maxwins/https://tpid.morbis.id/css/kakek-zeus/https://stidar.ac.id/sv388/https://dianasari.padangpanjang.go.id/js/https://alwasilahlilhasanah.ac.id/starlight-princess-1000/https://www.remap.ugto.mx/pages/slot-luar-negeri-winrate-tertinggi/https://bumdesjanjimanahansil.padanglawasutarakab.go.id/products/mpo/https://bumdesjanjimanahansil.padanglawasutarakab.go.id/pt2/https://bumdesjanjimanahansil.padanglawasutarakab.go.id/Assets/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/images/qrcode/slot-dana/https://neurotarget.com/slot-dana/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/images/qrcode/slot-deposit-pulsa/https://bumdesjanjimanahansil.padanglawasutarakab.go.id/dist/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/storage/framework/https://bumdesjanjimanahansil.padanglawasutarakab.go.id/plugins/https://kla.katingankab.go.id/asset/scss/https://wbs.klaten.go.id/public/assets/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/http://103.165.243.97/doc/thailand/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/maxwin/https://appv2.tanahlautkab.go.id/easy-win/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/unsign/https://csr.katingankab.go.id/asset/https://setwan.katingankab.go.id/assets/kearsipan/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/uploads/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/data_artikel/https://appv2.tanahlautkab.go.id/demo/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/data_artikel/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/zeus/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/data_rab/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/persyaratan/https://simetal.donggala.go.id/arsip/https://simetal.donggala.go.id/cue/https://simetal.donggala.go.id/assets/https://setwan.katingankab.go.id/assets/environment/https://tpid.katingankab.go.id/images/https://jurnal.pap.ac.id/docs/https://siak.ust.ac.id/sgcr/https://siak.ust.ac.id/10k/https://dianasari.padangpanjang.go.id/pt2/https://siak.ust.ac.id/jp/https://jurnal.pap.ac.id/controllers/https://gen.dcc.ac.id/https://kidneyborneo.com/css/https://operator.dcc.ac.id/https://jurnal-itba.dcc.ac.id/https://lmsv2.stikesht-tpi.ac.id/https://sabilalmuhtadin.sch.id/css/https://skripsi.iai-darussalam.ac.id/airo/https://stairakha-amuntai.ac.id/assets/https://silasa.sarolangunkab.go.id/img/https://kuesioner.instidla.ac.id/asset/http://kwitansi.instidla.ac.id/database/http://lms.instidla.ac.id/backup/https://lpm.instidla.ac.id/wp-includes/block-patterns/http://mutu.instidla.ac.id/app/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/kantah/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/slot-depo-10k/https://ijabr.polban.ac.id/classes/slot-gacor-gampang-menang/https://ijabr.polban.ac.id/registry/https://ijabr.polban.ac.id/locale/https://lpm.instidla.ac.id/wp-content/uploads/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/operator/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/pembahas/