ข่าวประชาสัมพันธ์

thumb MOIT11

รายงานข้อร้องเรียน ประจำปี2565 ผลการดำเนินการข้อร้องเรียน ประจำปี 2565

thumb MOIT 10

สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน ข้อมูลการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุก

thumb แผนกกายภาพบำบัด ขอเชิญอาสาสมัครผู้สูงอายุ ( อายุระหว่าง 60 - 89

แผนกกายภาพบำบัด ขอเชิญอาสาสมัครผู้สูงอายุ ( อายุระหว่าง 60 - 89 ปี ) ที่มีภูมิลำเนาในเขต อำเภอห้วยยอด

thumb ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินกิจกรรมโครงการศึกษาวิจัย

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินกิจกรรมโครงการศึกษาวิจัย

thumb ขอเชิญอาสาสมัครผู้สูงอายุ (อายุระหว่าง 60-89 ปี) ที่มีภูมิลำเนาใ

เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การเก็บข้อมูลเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรม ด้วยชุดการทดสอบเอฟเอฟเอ็มโอที (FFMOT : The Fu

thumb MOIT 5

​สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ 2564 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน..

thumb MOIT 4

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด ประกาศ​ ข้อ 1 แผนเงินงบประมาณ​​ ​ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผน..

thumb MOIT 1

คำสั่ง / กรอบแนวทาง บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มี..

thumb MOIT 2

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน นโยบายของผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน หน้าที่และอำนาจของ..

thumb MOIT 3

การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2564​

thumb ITA ปี 2565

MOIT 1​ MOIT2 MOIT3 MOIT4 MOIT5 MOIT6 MOIT7 MOIT8 MOIT9 MOIT10 MOIT11 MOIT12 MOIT13 MOIT14 MOIT15 MOIT16 MOIT17 MOIT18 MOIT19 MOIT20 MOIT21 MOIT22 ..

thumb ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อการจัดซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โร..

thumb ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีนโควิด-19

รายชื่อวัคซีนวันที่ 30 มิ.ย. 2564 คลิกที่นี่ รายชื่อวัคซีนวันที่ 30 มิ.ย. 2564 (กรณีไม่ได้มาฉีดวันที่ 29 มิ.ย. 64) คลิกที่นี่ รายชื่อวัคซีนวันที่ 1..

thumb ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 29 มิ.ย. 64 ณ ศาลาประชาค

ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 29 มิ.ย. 64 ณ ศาลาประชาคม อำเภอห้วยยอด กรุณามาก่อนเวลานัด 30 นาที และนำบัตรประชาชนมาด้วย ขอบคุณค่ะ ตรวจสอบรา..

thumb การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วัคซีนหมด รอการจัดสรร

thumb ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 7-8 มิ.ย. 64

ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 7 มิ.ย. 64 >>>>>คลิกลิ้งค์ที่นี่<<<<< ณ ศาลาประชาคม อำเภอห้วยยอด

thumb ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อคนพิการ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหัดตรัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อคนพิการ ​ อ่านรายละเอียดที่นี่

thumb EB12 เผยแพร่การนำเสนอแผนงานโคงการแกว่งแขน ลดโรค มุ่งสู่สุขภาพดี

เผยแพร่การนำเสนอแผนงานโคงการแกว่งแขน ลดโรค มุ่งสู่สุขภาพดี

thumb การดูแลผู้ป่วยระยะกลางด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ

การดูแลผู้ป่วยระยะกลางด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก​

thumb การจัดทำแผนงานขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพด้านการป้องกันการฆ่าตัวต

การจัดทำแผนงานขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย

12