ข่าวประชาสัมพันธ์

thumb ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อการจัดซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โร..

thumb ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีนโควิด-19

รายชื่อวัคซีนวันที่ 30 มิ.ย. 2564 คลิกที่นี่ รายชื่อวัคซีนวันที่ 30 มิ.ย. 2564 (กรณีไม่ได้มาฉีดวันที่ 29 มิ.ย. 64) คลิกที่นี่ รายชื่อวัคซีนวันที่ 1..

thumb ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 29 มิ.ย. 64 ณ ศาลาประชาค

ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 29 มิ.ย. 64 ณ ศาลาประชาคม อำเภอห้วยยอด กรุณามาก่อนเวลานัด 30 นาที และนำบัตรประชาชนมาด้วย ขอบคุณค่ะ ตรวจสอบรา..

thumb การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วัคซีนหมด รอการจัดสรร

thumb ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 7-8 มิ.ย. 64

ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 7 มิ.ย. 64 >>>>>คลิกลิ้งค์ที่นี่<<<<< ณ ศาลาประชาคม อำเภอห้วยยอด

thumb ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อคนพิการ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหัดตรัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อคนพิการ ​ อ่านรายละเอียดที่นี่

thumb EB12 เผยแพร่การนำเสนอแผนงานโคงการแกว่งแขน ลดโรค มุ่งสู่สุขภาพดี

เผยแพร่การนำเสนอแผนงานโคงการแกว่งแขน ลดโรค มุ่งสู่สุขภาพดี

thumb การดูแลผู้ป่วยระยะกลางด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ

การดูแลผู้ป่วยระยะกลางด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก​

thumb การจัดทำแผนงานขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพด้านการป้องกันการฆ่าตัวต

การจัดทำแผนงานขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย

thumb ความเข้าใจปัญหาสุขภาพช่องปากและความต้องการของประชาชน

ความเข้าใจปัญหาสุขภาพช่องปากและความต้องการของประชาชน

thumb การดูแลผู้ป่วย ภาวะไตเสื่อม​

การดูแลผู้ป่วย ภาวะไตเสื่อม​

thumb รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๗๒ ชั่วโม

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๗๒ ชั่วโมง รุ่นที่ ๑๗ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย รับสมัครเ..

thumb ประกาศเจตจำนง"การบริโรงพยาบาลห้วยยอด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด เรื่อง ประกาศเจตจำนง"การบริโรงพยาบาลห้วยยอด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต" เพื่อให้การปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลห้วยยอด ม..

thumb กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพประจำปี 2562 โรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง

ทางโรงพยาบาลห้วยยอด ได้จัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ(การตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี) ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ บุคคลากร ข้าราชการในเขตรับผิดชอบของโรงพย..

thumb ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

thumb ประกาศจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๗๒ ชั่วโมง

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลห้วยยอด จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๗๒ ชั่วโมง รุ่นที่ ๑๖

1