ข่าวรับสมัครงาน

thumb ประกาศผลสอบ พนง.ช่วยเหลือคนไข้,นวก.การเงินและบัญชี

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนว..

thumb ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี พนง.ช่วยเห

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ด้วย โรงพยาบาลห้วยยอดจะดำเนินการรับส..

thumb การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวั

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ด้วย โรงพยาบาลห้วยยอดจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพ..

thumb การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวั

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ด้วย โรงพยาบาลห้วยยอดจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพ..

thumb ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ด้วย โรงพยาบาลห้วยยอดจะดำเนินการรับส..

thumb ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติง

​​​ ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบ..

thumb ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

​​​ ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม)..

thumb ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ด้วย โรงพยาบาลห้วยยอดจะดำเนินการรับส..

thumb ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวั

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ด้วย โรงพยาบาลห้วยยอดจะดำเนินการรับส..

thumb ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ร

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ด้วย โรงพยาบาลห้วยยอดจะดำเนินการรับส..

thumb รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง (รา

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เ(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๓ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๗๒๐ บาท ..

thumb รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างช

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ด้วย โรงพยาบาลห้วยยอดจะดำเนินการรับส..

thumb ประกาศรับสมัคร พยาบาล,พนักงานห้องยา

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ด้วย โรงพยาบาลห้วยยอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก..

thumb ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานก

​​​ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย บัดนี้ การเลื..

thumb ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ราย

​​​ ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เ(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๓ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๖๐๐ ..

thumb รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง

​​​ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินควา..

thumb รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ด้วย โรงพยาบาลห้วยยอดจะดำเนินการรับส..

thumb ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความร​ู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย กำหนดวัน เวลา ..

thumb ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ด้วย โรงพยาบาลห้วยยอดจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเ..

thumb ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ราย

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)