ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

thumb ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อการจัดซื้อชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว อำเภอห้วย..

thumb ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว

ตามประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียดที่นี่

thumb ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา กลุ่มเครื่องมือทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ ​

thumb ประกาศประกวดราคาช่างก้อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต

ประกาศประกวดราคาช่างก้อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

thumb ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย กลุ่มเครื่องติดตามการทำงา

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย กลุ่มเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพจำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคา..

thumb (ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดตรัง มีความประสงค์จะ ..

thumb ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย กลุ่มเครื่องติดตามก

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย กลุ่มเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ อัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยว..

thumb ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิดีทั

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิดีทัศน์ รุ่นมาตรฐานฯ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านร..

thumb ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง(มาตรฐานความปลอดภัย 10G) ​ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi..

thumb ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอาก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน ๔ รายการ อ่านรายละเอียดที่นี่

thumb ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นมาตรฐาน ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่องตรวจ (blade) ไม่น้อยกว่า 1..

thumb ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ

thumb ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 150 ลบ.

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 150 ลบ.ม./วัน ​ โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัด..

thumb ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G)เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๔ โดยใช้งบปร

thumb ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ CO

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID 19 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

thumb ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

thumb ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

thumb ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษากลุ่มเครื่องมือทันตกรรม

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษากลุ่มเครื่องมือทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ รายละเอียด

thumb ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา กลุ่ม

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา กลุ่มเครื่องมือทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ ​ โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบล..

thumb ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อว

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จำนวน ๑ ระบบ ​โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด..