ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

thumb เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อม

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านร..

thumb เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนในช่องปาก

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนในช่องปาก ๓ มิติ ​โรงพยาบาลห้วยยอดตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนว..

thumb ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตามประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ..

thumb ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนในช่องปาก 3 มิติ โรงพยาบาลห้วยยอด

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนในช่องปาก ๓ มิติ โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประก..

thumb ประกาศประกวดราคา(เครื่องสแกน 3 มิติ

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศประกวดราคา(เครื่องสแกน 3 มิติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

thumb ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

thumb ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกการแ

ตามประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,800 ตารางเมตร โรงพยาบาล..

thumb ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา กลุ่ม

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา กลุ่มเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

thumb ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย กล

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย กลุ่มเครื่องมือตรวจรักษาด้านจักษุ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที..

thumb ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุ

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัตเหตุ ฯ) ​ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

thumb ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 150 ลบม./วัน) ​ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

thumb ประกาศแเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศแเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ​ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

thumb ยกเลิกประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา กลุ่มเครื

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา กลุ่มเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ​ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

thumb ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เครื่องสแกนช่องปาก 3 มิติ)

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เครื่องสแกนช่องปาก 3 มิติ) ​ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

thumb ยกเลิกประกาศเชิญชวน(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)​

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)​ ​ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

thumb ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ​ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

thumb ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา กลุ่มเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา กลุ่มเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ​ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

thumb ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย กลุ่มเครื่องมือ

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย กลุ่มเครื่องมือตรวจ รักษาด้านจักษุ จำนวน ๑ รายการ -กล้องถ่ายภาพจอประสาทต..

thumb ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา กลุ่มเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา กลุ่มเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 รายการ ​ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

thumb ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ​ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่