ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้

      ๑. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๖๐๐ บาท
 . ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน  ๕ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๗๒๐ บาท
                                                                                                        (ปฏิบัติงานกกลุ่มงานการพยาบาล) 
          ๓. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๗๒๐ บาท        
                                                                                                        (ปฏิบัติงานกกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)
                                                                                                ๔
. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๗๒๐ บาท        
                                                                                                        (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาปูน)
                                                                                               ๕. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์    จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๑๐ บาท   
                                                                                                       
                                                                                                                                        อ่านรายละเอียดที่นี่