รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสาม..

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานบริการ