ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ ราย..


โรงพยาบาลห้วยยอด
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

อ่านรายละเอียดที่นี่ ​