ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการซักฟอก ประจ..


โรงพยาบาลห้วยยอด
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการซักฟอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

อ่านรายละเอียดที่นี่ ​